25 August 2016

Mishna Berura Program (Track 1 & 2)

Today's Halacha

Learning for Thursday 25 Av
Chapter 154;1 to 154;3 - Rabbi AE Glatt - Status of a Rented Shul

Download

Today’s Mussar

Sefer Shmiras Haloshon-Volume 2-Chapter 30-21 Av

Download

Kitzur Program (Track 3)