28 August 2016

Mishna Berura Program (Track 1 & 2)

Today's Halacha

Learning for Sunday 24 Av
Chapter 154;3 - Rabbi AE Glatt - MB2 41b: Tashmishei Kedusha

Download

Today’s Mussar

Sefer Shmiras Haloshon-Volume 2-Chapter 30-24 Av

Download

Kitzur Program (Track 3)